Navn Stilling Telefon Mobil
Stevid Elektro AS +47 33 07 17 90
Knut Ruggesæter Daglig Leder +47 33 07 17 91 +47 90 19 05 27
Kurt Linneflaatten QA/Prosjekt leder +47 33 07 17 94 +47 92 29 27 49
Roger Heigård Produksjonssjef +47 33 07 17 92 +47 97 66 79 94
Asgeir Farstad Project Engineer +47 33 07 17 96 +47 93 22 40 56
Tove Sørensen Kontorleder +47 33 07 17 90 +47 91 15 24 15